TomBLOG

Mením sny o bývaní na realitu

Sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľnosti

                  Mobil: +421 905 432 052 / E-mail: valchar@integrityreal.sk

Dobrovoľná dražba nehnuteľnosti

Dobrovoľná dražba nehnuteľnosti je upravená v zákone č. 527/2002 Z. z....

Predaj poľnohospodárskej pôdy – ako postupovať?

Splnenie podmienok nadobudnutia vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku overuje okresný úrad, v ktorého...

Hypotéka na bývanie od Júla 2018

NBS zaviedla úverový strop pre každého žiadateľa o úver.  Ide o:...

Bezpodielové vlastníctvo manželov – zúženie

Bezpodielové vlastníctvo manželov ( „BSM„) upravuje zákon č. 40/1964 Zb. OZ,...

Ako rýchlo a výhodne predať nehnuteľnosť

Pomocou nasledujúcich osvedčených princípov: 1. Príprava nehnuteľnosti na predaj a obhliadky Výhodnosť...

Vydržanie pozemku do vlastníctva

Hlavným účelom inštitútu vydržania je uviesť do súladu dlhodobý faktický stav...

1 + Desatoro hospodárenia s rodinnými financiami

Maj striktne pod kontrolou svoje výdavky a utrácaj čo najmenej (polovicu...

Ktorú drobnú stavbu treba zapísať do katastra?

Usmernenie Úradu geodézie č. USM_ÚGKKSR_1/2014 zo dňa 14.01. 2014 hovorí:...

Bonita (solventnosť) žiadateľa o úver

Vysoká bonita žiadateľa o úver umožňuje získať vyšší úver a nižšiu úrokovú...

Znalecký posudok a hypotéka

Zakladaná nehnuteľnosť V prípade hypotéky peniaze požičiava banka. Za požičané peniaze je...