d/ Užitočné paragrafy

Články kategórie d/ Užitočné paragrafy

Dobrovoľná dražba nehnuteľnosti

Dobrovoľná dražba nehnuteľnosti je upravená v zákone č. 527/2002 Z. z....

Bezpodielové vlastníctvo manželov – zúženie

Bezpodielové vlastníctvo manželov ( „BSM„) upravuje zákon č. 40/1964 Zb. OZ,...

Ktorú drobnú stavbu treba zapísať do katastra?

Usmernenie Úradu geodézie č. USM_ÚGKKSR_1/2014 zo dňa 14.01. 2014 hovorí:...