Hypotéka na bývanie od Júla 2018

NBS zaviedla úverový strop pre každého žiadateľa o úver.  Ide o:

1. Nastavenie stropu celkovej zadlženosti jednej osoby na 8 násobok jej čistého ročného príjmu do ktorého sa zaratúvajú:

  • všetky existujúce úvery
  • kreditky vo výške 20% celkového úverového rámca
  • povolené prečerpania v plnej výške

2. Zrušenie poskytovania hypoték nad 90% hodnoty nehnuteľnosti od 01.07. 2018

3. Ustálenie limitu na poskytovanie hypoték na 80% hodnoty nehnuteľnosti od júla 2019. Od tohto dátumu úvery do 90% hodnoty nehnuteľnosti budú poskytované len naozaj bonitným klientom.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že:

Priemerne zarábajúci človek na Slovensku (okolo 750.- Eur mesačne v čistom) má úverový strop 72 000.- EUR. Aby mohol od júla 2018 čerpať hypotéku na úrovni svojho stropu nesmie mať žiaden iný úver ani kreditku ani povolené prečerpania a musí disponovať hotovosťou vo výške 20% zo svojho úverového stropu, čo je 14 400 Eur.

Takto si môže zadovážiť nehnuteľnosť za 86 400.- Eur.

Komentáre