Ako rýchlo a výhodne predať nehnuteľnosť

Pomocou nasledujúcich osvedčených princípov:

1. Príprava nehnuteľnosti na predaj a obhliadky

Výhodnosť a rýchlosť predaja ovplyvňuje miera atraktívnosti nehnuteľnosti. Atraktívnosť je daná predovšetkým lokalitou, dispozičným riešením, cenou a celkovým dojmom.

Pri predaji je dôležitá emócia vyvolaná v kupujúcom spojená s  pocitom domova. Tú je možné silne umocniť ak nehnuteľnosť pôsobí čisto, svetlo, priestranne, je zbavená všetkých prebytočných a osobných vecí, disponuje minimom nábytku. Má zladené farby a doplnky, odstránené technické závady a predávajúci je odosobnený od citové väzby k nehnuteľnosti pri jej predstavovaní.

2. Stanovenie optimálnej ceny

Prvých 14 dní je nehnuteľnosť na trhu novinkou a preto láka. Ak je ponúkaná za trhovú cenu alebo cenu maximálne o 5 – 10 % vyššiu ako je trhová bude o nehnuteľnosť záujem. Ak je ponuková cena prehnaná záujemcovia si zvyčajne vyberú lacnejšiu v rovnakej kategórii. Viacnásobné znižovanie ceny  vyvoláva u kupujúcich podozrenie, že s nehnuteľnosťou nie je niečo v poriadku a preto aj pri znížení ceny je ich záujem sporadický.

3. Dobré načasovanie predaja

Optimálne obdobie pre uvedenie nehnuteľnosti na trh je skorá jar (koniec februára) a druhá polovica leta (koniec augusta). V týchto mesiacoch prudko vzrastá záujem o kúpu.

4. Uvedenie nehnuteľnosti do právneho stavu žičiaceho predaju

 • Nehnuteľnosť sa stáva nepredajnou a nezaložiteľnou, ak na nej viazne ťarcha s právom doživotného užívania.
 • Nehnuteľnosť, ktorej súčasťou sú drobné stavby podliehajúce zápisu do katastra (budovy  spojené so zemou pevným základom) nezapísané na liste vlastníctva sa dá predať iba záujemcovi, ktorý bude platiť hotovosťou.
 • K predaji nehnuteľnosti zaťaženej exekúciou je potrebný súhlas exekútora a hotovosť vo výške vymáhanej sumy. Po oddlžení nehnuteľnosti  je možné jej založenie v prospech banky.
 • Neaktualizované údaje o vlastníkovi na liste vlastníctva (ako zmena adresy a podobne) nie sú prekážkou v predaji nakoľko údaje týkajúce sa vlastníka kataster vymaže a zapíše nového vlastníka.
 • Nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dedičského konania je možné predať až po jeho ukončení.

5. Pútavá prezentácia nehnuteľnosti

Pri prezentácii dáva nehnuteľnosti punc výnimočnosti najmä kvalita fotiek a textu. Pretože úvodná fotografia a nadpis vytvára prvý dojem ponuky a motivuje k čítaniu textu je potrebné im venovať náležitú pozornosť. Úvodná fotografia má zachytávať predovšetkým priestor a nie detail interiéru či exteriéru. Text nadpisu má zvýrazniť to, čo  osloví cieľovú skupinu, ktorá  by mohla o nehnuteľnosť prejaviť záujem.

6. Predaj nehnuteľnosti cez jednu realitnú kanceláriu

Úspešný predaj nehnuteľnosti nie je otázkou  kvantity realitiek, ale kvality odvedenej práce. Zverenie predaja nehnuteľnosti jednej realitke prináša kvalitu s nasledujúcimi benefitmi:

 • rýchly a bezpečný predaj nehnuteľnosti za najvýhodnejšiu predajnú cenu
 • komfort a úsporu času pre predávajúceho vďaka asistencii či zastupovaniu maklérom pri jednotlivých úkonoch
 • úhradu poplatkov súvisiacich s realizáciou obchodu nad bežný štandard
 • pútavú inzerciu na popredných miestach najnavštevovanejších realitných portálov
 • spoluúčasť partnerských realitných kancelárií na realizácii predaja
 • sprostredkovanie právneho servisu a odborníkov z profesií podľa potreby
Komentáre