1 + Desatoro hospodárenia s rodinnými financiami

 • Maj striktne pod kontrolou svoje výdavky a utrácaj čo najmenej (polovicu z toho, po čom zatúžiš aj tak nepotrebuješ, len to chceš).
 • Prikrývaj sa finančnou perinou na akú máš (lepšie je žiť skromne a postupne sporiť, ako sa topiť v dlhoch).
 • Využívaj zľavy a pýtaj si zľavy napríklad dobrou otázkou: „Čo by sme vedeli spraviť s cenou?“
 • Kupuj kvalitu za rozumnú cenu (nie vždy najdrahšie rovná sa najkvalitnejšie).
 • Nadobudni vlastné bývanie a užívaj ho šetrne (splácaj vlastné bývanie namiesto napchávania do pančuchy prenajímateľa a pamätaj ak neničíš – nemusíš kupovať nové a ušetríš).
 • Dôsledne plať náklady spojené s bývaním, úvery a dane (ak meškáš s platbami, aktívne komunikuj s veriteľmi, požiadaj o odpustenie úrokov z omeškania, dohodni si splátkový kalendár a hneď sa ti bude dýchať lepšie).
 • Optimalizuj náklady spojené s bývaním (úsporné spotrebiče, úsporná sprchovacia hlavica, hygienická teplota v interiéri, nárazové vetranie sa fakt, ale fakt oplatia).
 • Optimalizuj splátky úverov, náklady na bankové služby, hlasové služby, internet, TV, poistky (pri dnešnej konkurencii je možné za menej peňazí získavať stále viac muziky).
 • Uprednostňuj platbu hotovosťou pred platbou kartou (neveríš, ale budeš míňať menej).
 • Pestuj, chovaj, var, peč, zaváraj, zamrazuj (pri tejto činnosti ešte nikto neschudobnel).
 • Vytváraj finančnú rezervu pre zlé časy, optimálne vo výške 10% z mesačného príjmu (Rozumej! Týždeň na cestovinách, ručné umývanie riadu, alebo deň a noc bez mobilu nie sú zlé časy).
Komentáre