Bonita (solventnosť) žiadateľa o úver

Vysoká bonita žiadateľa o úver umožňuje získať vyšší úver a nižšiu úrokovú sadzbu.

Čo zvyšuje bonitu žiadateľa?

 • vysoký a pravidelný príjem zaisťujúci dostatok voľných peňazí na splácanie úveru
 • pracovný pomer na dobu neurčitú
 • preukázané zisky z podnikania
 • príjmy z viacerých zdrojov
 • uzatvorenie úverovej zmluvy so solventným spoludlžníkom
 • pozitívna úverová história a platobná morálka
 • preukázané úspory, prípadne vlastníctvo inej nehnuteľnosti
 • účet vedený v banke v ktorej sa žiada o úver na ktorý sú pravidelne poukazované financie

Čo bonitu žiadateľa znižuje?

 • ručenie pri iných úveroch
 • veľká zadlženosť
 • vlastníctvo kreditných kariet, ich nesplácanie a prečerpanie účtov
 • oneskorené splátky pôžičiek
 • nízky, alebo žiadny príjem
 • nepravidelné alebo len občasné príjmy
Komentáre