Znalecký posudok a hypotéka

Zakladaná nehnuteľnosť

  • V prípade hypotéky peniaze požičiava banka. Za požičané peniaze je potrebné ručiť nehnuteľnosťou v podobe záložného práva v prospech banky.
  • Ak osoba vlastní nehnuteľnosť, prípadne nehnuteľnosti a pozemok na ktorom stoja, vždy sa zakladá všetko spolu.
  • Cena zakladanej nehnuteľnosti je určovaná znaleckým posudkom.

Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku

  • Znalec pre vypracovanie posudku na byt potrebuje kópiu nadobúdacej kúpnej zmluvy, potvrdenie o veku stavby od správcovskej spoločnosti a ak je k dispozícii, tak starý znalecký posudok. Pri dome je vek stavby potrebné doložiť kolaudačným rozhodnutím.

Cena znaleckého posudku

  • Cena posudku je flexibilná a často je výsledkom dohody. Pri bytoch sa zvykne pohybovať okolo 150.- Eur. Pri domoch okolo 250.- Eur.

Ak je znalecký posudok financovaný bankou je dobré vedieť že:

  • Banka znalecký posudok, ktorý zaplatila neposkytne pre inú banku.
  • Zvyčajne cenu za posudok zahrnie do iného poplatku či úrokovej sadzby.
  • Hodnota nehnuteľnosti v znaleckom posudku sprostredkovaným bankou býva nižšia ako v posudku, ktorú si žiadateľ zabezpečí sám.
  • Hodnota nehnuteľnosti uvedená v akomkoľvek znaleckom posudku nie je pre banku záväzná. Banka môže cenu nehnuteľnosti znížiť cez supervíziu znaleckého posudku. To máva za následok komplikácie. s financovaním kupovanej nehnuteľnosti, pretože výška hypotéky sa vyrátava z ceny  znaleckého posudku alebo z kúpnej ceny nehnuteľnosti, podľa toho, ktorá z nich je nižšia.
  • Je dobré si znalecký posudok odložiť pre prípad refinancovania úveru. Banky zvyknú akceptovať posudok nie starší ako 3 roky.
Komentáre