Mením sny

o bývaní

na realitu!

Sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľnosti

                  Mobil: +421 905 432 052/ Email: valchar@integrityreal.sk

Marketing

Marketing staviam na najmodernejšom a najefektívnejšom prezentovaní neh- nuteľností záujemcom o kúpu a na spolupráci s maklérmi.

Video & Foto

Video pomáha hlbšie a detailnejšie vnímať atmosféru nehnuteľností. Foto vykresľuje celkový dojem ponuky. 

Homestaging & Copywriting

Homestaging dodáva nehnuteľnostiam vkusnosť, atraktívnosť a lákavosť. Copywriting zas umocňuje atmosféru prezentácií nehnuteľností prostred- níctvom pútavých textov.